W dniach 19-30 lipca pracownicy firmy przebywaj na urlopie.
Promocja na czas urlopu: -10% na wszystko! Realizacja po 30.07
Wpisz w koszyku kod rabatowy: urlop10
Kliknij aby przej舵 do strony g丑wnej sklepu roslinyakwariowe.pl

 • Wysy砶a w 24h


   Posiadamy ponad 15 000 produkt體 z opcj szybkiej wysy砶i kurierem lub do paczkomatu w ci眊u 24h.

   Mo縠sz je r體nie odebra osobi禼ie w Krakowie w dniu z硂縠nia zam體ienia po wcze秐iejszym zam體ieniu przez stron sklepu.

   Wy秝ietl produkty dost阷ne na magazynieWolisz odbi髍 osobisty w Krakowie?       Z丑 zam體ienie dzi i odbierz produkty w poniedzia砮k w naszym magazynie przy ul. M硑駍kiej Bocznej 5 - czytaj wi阠ej

Zestawy CO2W zestawie
- 7%
Zestaw nawoz體 RATAJ - podstawowy dla akwarium ro秎innego [3x500ml]

+ kliknij na obrazku aby powi阫szy

Zestaw nawoz體 RATAJ - podstawowy dla akwarium ro秎innego [3x500ml]

Producent: Karel Rataj   Kod produktu: rat-main-500

85,00z
Cena poza zestawem: 91,50z
Kupujesz taniej o 7%

Koszt wysyłki:

11,99z - paczkomat 24/7 przedp砤ta
14,99z - kurier przedp砤ta
19,99z - kurier za pobraniem
Wysy砶a zagraniczna: dost阷na - czytaj wi阠ej

Odbiór osobisty: ul. M硑駍ka Boczna 5 w Krakowie - czytaj wi阠ej
(Dost阷ny)

Czas realizacji:

2-5 dni
+ -


Opis produktu

Zestaw nawozów do akwarium ro秎innego: Rataj BIOFLOR + MAKRON + COLOUR Fe+ w butelkach 500ml z wygodnym dozownikiem.

BIOFLOR - ogólny nawóz mikroelementowy z dodatkiem potasu i magnezu.

Sk砤d i dzia砤nie: Nawóz zawiera K, Mg i mikroelementy Fe, Mn, Cu, Zn, Mo.

Po podaniu dawki 1ml/2l wody uzyskuje si nast阷uj眂e st昕enia: K 2,2ppm, Mg 0,3 ppm, Fe 0,15ppm, Mn 0,08 ppm, Cu 0,002 ppm, Zn 0.003 ppm, Mo 0,003 ppm, B 0,002 ppm. Wszystkie substancje s prawid硂wo zbilansowane pod k眛em wymaga ro秎in wodnych. Gówn zalet nawozu jest zwi眤anie mikroelementów z naturalnymi chelatami, które s ekstrahowane z 12 gatunków zió i drzew. Zapobiega to nagromadzeniu nadmiarów pojedynczych sk砤dników, dzi阫i czemu nawóz nie ma negatywnego wp硑wu na równowag biologiczn akwarium.

Nawóz Rataj BIOFLOR zalecamy do stosowania jako nawóz podstawowy w akwariach ogólnych.

DAWKOWANIE:

 • W zbiornikach g阺to obsadzonych: codziennie 1ml/10l pojemno禼i akwarium.
 • W zbiornikach z mniejsz ilo禼i ro秎in lub dojrzewaj眂ych (do 3 miesi阠y od za硂縠nia): codziennie 1ml/20l pojemno禼i akwarium.
 • Zawsze, kiedy zawarto舵 Fe (縠laza) jest mniejsza, ni 0,3 mg/l. 
  Zawarto舵 Fe mo縩asprawdzi testem Rataj FERRIN.
 • W akwarium nale縴 przeprowadza cotygodniow, min. 30% podmian wody.
 • PH wody w akwarium nale縴 utrzymywa w przedziale 6,3 - 6,8 wed硊g TW (twardo禼iw阦lanowej) wody.
  Warto禼i te mo縩a uzyska aplikuj眂 CO2 lub u縴waj辨 preparatu Rataj ACIDON.
 • Skuteczno舵 nawo縠nia mo縩a znacznie zwi阫szy i wyd硊縴 wyci眊iem naturalnym Rataj CHELATIN.

 

MAKRON - Ogólny nawóz makroelementowy NPK z magnezem i 縠lazem.

Sk砤d i dzia砤nie: Makron zawiera Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg) oraz 縠lazo. Fosfor jest niezb阣nym pierwiastkiem zapewniaj眂ym prawid硂wy przyrost ro秎in. Objawami niedoboru fosforu u ro秎in wodnych s: spowolnienie wzrostu, gnicie 硂dyg nad substratem, ó砶ni阠ie i rozpad starszych li禼i. Po podaniu dawki 1ml/2l uzyskuje si nast阷uj眂e st昕enia: NO3 5,9 ppm, PO4 0,35 ppm, K 5,2 ppm, Mg 0,6 ppm, Fe DTPA 0,30 ppm, Fe EDDHA 0,08 ppm, MnEDTA 0,2 ppm, Zn 0,005 ppm, Cu 0,003 ppm, B 0,003 ppm, Mo 0,005 ppm.

Nadmiar fosforu (ponad 2 mg/l) równie mo縠 by szkodliwy. Blokuje wch砤nianie przez ro秎iny mikroelementów. Objawy obejmuj ó砶ni阠ie m硂dych li禼i, stagnacj wzrostu oraz gwa硉owny przyrost zielonych glonów. Aplikacja nawozu Rataj MAKRONjest wi阠 konieczna tylko wtedy, kiedy naprawd brakuje fosforu w akwarium. Sprawdzisz to za pomoc testu Rataj FOSKOL(zobacz akcesoria).

W zbiornikach g阺to obsadzonych ro秎inami z nawo縠niem CO2 i mocnym o秝ietleniem nawóz MAKRON mo縩a bez obaw podawa regularnie.

DAWKOWANIE:

 • W zbiornikach g阺to obsadzonych: codziennie 2ml/20l pojemno禼i akwarium.
 • W zbiornikach z mniejsz ilo禼i ro秎in lub dojrzewaj眂ych (do 3 miesi阠y od za硂縠nia): codziennie 1ml/20l pojemno禼i akwarium.
 • Zawsze, kiedy zawarto舵 P (fosforu) jest mniejsza ni 0,2 mg/l. Zawarto舵 fosforu mo縩a sprawdzi testem Rataj FOSKOL(zobacz akcesoria)
 • W akwarium nale縴 przeprowadza cotygodniow, min. 30% podmian wody.
 • Uwaga: Nawozu nie nale縴 aplikowa jednocze秐ie z preparatem BIOFLOR. Odst阷 pomi阣zy podaniem powinien wynosi przynajmniej 3-4 godziny. Dobrym rozwi眤aniem jest dawkowanie MAKRONU rano a BIOFLORU wieczorem.

 

COLOUR Fe+ - dodatkowy nawóz 縠lazowy z dodatkiem potasu i magnezu. 

Sk砤d i dzia砤nie: Preparat zawiera 縠lazo (Fe) w formie DTPA, potas (K) oraz magnez (Mg).

Po podaniu dawki 1ml/2l wody uzyskuje si nast阷uj眂e st昕enia: K 2,2 pppm, Mg 0,6 ppm, PO4 0,18 ppm, Fe DTPA 0,30 ppm, FE EDDHA 0,08 ppm, Mn 0,2 ppm, Cu 0,003 ppm, Zn 0,005 ppm, Mo 0,005 ppm, B 0,003 ppm. Fe i Mg s niezb阣ne dla prawid硂wej syntezy barwnika w li禼iach - chlorofilu. Potas pomaga ro秎inie w lepszym wykorzystaniu Fe i utrzymuje równowag jonów. 

Systematyczna aplikacja preparatu Colour Fe+, pozwala na znacz眂 popraw wybarwienia ro秎in.

DAWKOWANIE:

 • W zbiornikach g阺to obsadzonych: codziennie 1ml/10l pojemno禼i akwarium.
 • W zbiornikach z mniejsz ilo禼i ro秎in lub dojrzewaj眂ych (do 3 miesi阠y od za硂縠nia):codziennie 1ml/20l pojemno禼i akwarium.
 • Zawsze, kiedy zawarto舵 Fe (縠laza) jest mniejsza, ni 0,3 mg/l. Zawarto舵 Fe mo縩a sprawdzi testem FERRIN Rataj.
 • W akwarium nale縴 przeprowadza cotygodniow, min. 30% podmian wody.
 • Preparat mo縩a stosowa w mniejszych dawkach razem z nawozem Rataj BIOFLOR (np.wymiennie co drugi dzie).

Jedno naci秐i阠ie dozownika = 1ml
Pojemno舵 opakowania: 130ml 

Dost阷ne opakowania: 130ml, 500ml, 2000ml [uzupe硁ienie].

Przed u縴ciem wstrz眘n辨 !
Termin przydatno禼i: 2 lata od daty produkcji

Zalecane stosowanie nawozów Rataj:

Zestaw dla pocz眛kuj眂ych: BIOFLOR + MAKRON
Zestaw podstawowy dla akwarium ro秎innego: BIOFLOR + Makron + COLOUR Fe
Zestaw kompleksowy dla akwarium ro秎innego: BIOFLOR + Makron + COLOUR Fe + MOLYBDEN + MANGAN
Zestaw do wybarwiania ro秎in czerwonych: COLOUR Fe + MOLYBDEN + MANGAN

Sugerowane pod硂縠: granulat Rataj PROFI SOIL (zobacz akcesoria)Zestaw zawiera
Naw髗 Rataj BIOFLOR [500ml] - mikroelementy 1 x Naw髗 Rataj BIOFLOR [500ml] - mikroelementy  
Karel Rataj
 
  31,50z  
Naw髗 Rataj MAKRON NPK [500ml] - naw髗 makroelementowy 1 x Naw髗 Rataj MAKRON NPK [500ml] - naw髗 makroelementowy  
Karel Rataj
 
  28,50z  
Naw髗 Rataj COLOUR Fe+ [500ml] - naw髗 縠lazowy 1 x Naw髗 Rataj COLOUR Fe+ [500ml] - naw髗 縠lazowy  
Karel Rataj
 
  31,50z  

Suma cen wszystkich wymienionych produktów zakupionych oddzielnie (poza zestawem): 91,50z

Cena tego zestawu w promocji: 85,00z      Kupując ten zestaw oszczędzasz: 6,50zKlienci kupili r體ie

Zobacz tak縠
Zestaw RATAJ do wybarwiania ro秎in czerwonych [3x130ml]Karel Rataj


Zestaw do wybarwiania ro秎in czerwonych: Rataj COLOUR Fe+ MOLYBDEN + MANGAN w butelkach 130ml z wygodnym dozownikiem. COLOUR Fe+ - dodatkowy nawóz 縠lazowy z dodatkiem potasu i magnezu. Sk砤d ...czytaj wi阠ej


35,00z

Do Koszyka
 
Zestaw nawoz體 RATAJ do biotopu Ameryki Po硊dniowej (czarne wody) [2x500m]Karel Rataj


Zestaw do nawo縠nia akwariów z biotopem Ameryki Po硊dniowej (czarne wody): Rataj BRUTUS+ CHELATIN w butelkach 500ml z wygodnym dozownikiem. BRUTUS - mikroelementy z potasem i magnezem wzmocnione hu ...czytaj wi阠ej


59,00z

W magazynie

w magazynie
w Krakowie

Do Koszyka
 
Zestaw nawoz體 Aqua-Art: Macro, Micro, Ferro+Aqua-Art


Zestaw nawozów Aqua-Art: makroelementy, mikroelementy oraz 縠lazo w p硑nie.Opakowania o pojemno禼i 500ml. ...czytaj wi阠ej

Produkt polecany


79,99z

W magazynie

w magazynie
w Krakowie

Do Koszyka
 
Zestaw nawoz體 VIMI SOLO [5x50ml] + hormony ro秎inneVIMI


Zestaw nawozów i stymulatorów VIMI (5x50ml) SOLO N 50ml – skoncentrowany, p硑nny nawóz azotowy, stosowany w uprawach s硂dkowodnych ro秎in akwariowych. Nawóz zawiera azot w for ...czytaj wi阠ej


99,00z

W magazynie

w magazynie
w Krakowie

Do Koszyka
 
VIMI zestaw nawoz體 do akwarium HIGH-TECHVIMI


Zestaw nawozów do akwarium z o秝ietleniem powy縠j 0.8W/L (dotyczy 秝ietlówek z odb硑秐ikami), z dodawanym CO2 z butli i wymagaj眂ymi ro秎inami pod k眛em o秝ietlenia.  W sk砤d zestawu wchodz ...czytaj wi阠ej

Produkt polecany


100,00z

W magazynie

w magazynie
w Krakowie

Do Koszyka
 
VIMI zestaw nawoz體 do akwarium MEDIUM-TECHVIMI


Zestaw nawozów do akwarium z o秝ietleniem 0.3 - 0.8W/L (dotyczy 秝ietlówek z odb硑秐ikami), z dodawanym CO2 z butli i stosunkowo ma硂 wymagaj眂ymi ro秎inami.  W sk砤d zestawu wchodz: 1) Na ...czytaj wi阠ej

Produkt polecany


99,99z

W magazynie

w magazynie
w Krakowie

Do Koszyka
 
Komplet nawoz體 i dodatk體 FERKA [du縴] + kapsu砶iFerka


Zestaw nowozów Ferka do akwariów roslinnych. Wersja w wi阫szych opakowaniach.Nawozy ferka s jednymi z najwydajniejszych na rynku. Dzienne dozowanie to jedynie 1ml na 100l wody w akwarium. Z ...czytaj wi阠ej


399,00z

W magazynie

w magazynie
w Krakowie

Do Koszyka
 

Nasze bestsellery


Naw髗 Rataj COLOUR Fe+ [uzupe硁ienie 2000ml] - naw髗 縠lazowyKarel Rataj


COLOUR Fe+ - dodatkowy nawóz 縠lazowy z dodatkiem potasu i magnezu. Uzupe硁ienie do opakowa 130 i 500ml. Sk砤d i dzia砤nie: Preparat zawiera 縠lazo (Fe) w formie DTPA, potas (K) oraz magnez (Mg). Po podaniu dawki 1ml/2l wody uzyskuje si nast阷uj眂e st昕enia: K 2,2 pppm, Mg 0,6 pp ...

100,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naw髗 Rataj BIOFLOR [uzupe硁ienie 2000ml] - mikroelementyKarel Rataj


BIOFLOR - ogólny nawóz mikroelementowy z dodatkiem potasu i magnezu. Uzupe硁ienie do opakowa 130 i 500ml.  Sk砤d i dzia砤nie: Nawóz zawiera K, Mg i mikroelementy Fe, Mn, Cu, Zn, Mo.Po podaniu dawki 1ml/2l wody uzyskuje si nast阷uj眂e st昕enia: K 2,2ppm, Mg 0,3 ppm, ...

100,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naw髗 Rataj MAKRON NPK [uzupe硁ienie 2000ml - naw髗 makroelementowyKarel Rataj


MAKRON - Ogólny nawóz makroelementowy NPK z magnezem i 縠lazem. Uzupe硁ienie do opakowa 130 i 500ml.  Sk砤d i dzia砤nie: Makron zawiera Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg) oraz 縠lazo. Fosfor jest niezb阣nym pierwiastkiem zapewniaj眂ym prawid硂wy przyrost ro秎in. Objaw ...

67,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Pod硂縠 Rataj PROFI SOIL [8l]Karel Rataj


Rataj PROFI SOIL - drobnoziarniste pod硂縠 granulowane na bazie gliny o porowato禼i wewn阾rznej 65%.Kolor: ciemnobr眤owyGranulacja: 1-4mmOpakowanie: 8 litrówWaga: oko硂 5kgSk砤d:wysoko porowaty spiek gliny uwalniaj眂y do s硊pa wody 縠lazo i manganCechy pod硂縜:1. Bioaktywne - wysoka poro ...

43,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Pod硂縠 Rataj Profi Soil [2l]Karel Rataj


Rataj PROFI SOIL - drobnoziarniste pod硂縠 granulowane na bazie gliny o porowato禼i wewn阾rznej 65%.Kolor: ciemnobr眤owyGranulacja: 1-4mmWaga: oko硂 5kgSk砤d:wysoko porowaty spiek gliny uwalniaj眂y do s硊pa wody 縠lazo i manganCechy pod硂縜:1. Bioaktywne - wysoka porowato舵 pod硂縜 stanowi obsz ...

15,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Substrat Karel Rataj Stare Dno [2l] - substrat pod縲irowyKarel Rataj


Substrat nawozowy do umieszczenia pod 縲irem.Sk砤d i dzia砤nie: piasek kwarcowy oraz z硂縠 mineralne uwalniaj眂e 縠lazo w formie przyswajalnej dla ro秎in. Z硂縠 wzbogacone zosta硂 zarodnikami po縴tecznych bakterii, które w standardowym akwarium rozwijaj si dopiero po kilku tygodni ...

24,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naturalny piasek 0.1-0.3mm [2kg] - 秐ie縩obia硑 0/0Adamus


ie縪 p硊kany piasek, idealny na pla筷 w akwarium ro秎innym. W砤禼iwo禼i: Nie barwi wody Nie wp硑wa na parametry wody Granulacja: 0.1-0.3mm Piasek osi眊a jasny kolor po zmoczeniu go wod Opakowanie: 2kg ...

7,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
ANTYGLON RASOBIJEC [500ml] - profilaktyka przeciw glonomKarel Rataj


Preparat glonobójczy pobudzaj眂y mechanizmy obronne ro秎in Sk砤d i dzia砤nie: odek zawiera Mo, Mg, hormony ro秎inne i witaminy. Jego dzia砤niejest wtórne i polega na pobudzeniu ro秎in i mikrobów w akwarium. Aplikacja zwi阫sza intensywno舵 wydzielania przez ro秎iny naturalnych ...

31,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
ALGAE DESTRUCT [130ml] - 秗odek na sinice i glony p阣zelkowate.Karel Rataj


ALGAE DESTRUCT - st昕ony 秗odek zwalczaj眂y sinice i glony p阣zelkowateSk砤d i dzia砤nie: Barwnik akrydynowy o dzia砤niu antyseptycznym i bakteriostatycznym. AlgaeDestruct przeznaczony jest do zwalczania tzw. glonów p阣zelkowatych (Compsopogom, Audouinella) i sinic (Cyanophyta). Preparat jest ...

19,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Test Rataj KARBON - test na KH (twardo舵 w阦lanow)Karel Rataj


KARBON - test na twardo舵 w阦lanow (KH).  ZALECENIA:Korzystna twardo舵 w阦lanowa w akwarium ro秎innym to 4-5dKH.Je縠li twardo舵 w阦lanowa w akwarium jest mniejsza, ni 2 dKH, nale縴 u縴 preparatu Rataj STABILAN: 10ml/20l wody w akwarium. Taka dawka podniesie KH wody o 1-2 dKH. Obj阾o舵: 20m ...

21,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Rataj HUMIN filter medium [1l] - wk砤d filtracyjny z torfem granulowanymKarel Rataj


HUMIN - wysokiej jako禼i torf granulowany w wydajnym opakowaniu 1l Posiada o wiele wi阫sz wydajno舵 od zwyk砮go torfu wóknistego.Sk砤d i dzia砤nie:  Wk砤d wykazuje naturalne w砤禼iwo禼i obni縜nia pH wody w akwarium. Poprzez uwalnianie kwasów humusowych zwi阫sza odporno舵 ry ...

19,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Rataj AQUACLAY filter medium [1l] - wk砤d filtracyjny na bazie laterytuKarel Rataj


Wk砤d filtracyjny AQUACLAY na bazie laterytu.Zmniejsza st昕enie zwi眤ków organicznych w wodzie. Naturalny i wydajniejszy zamiennik wk砤du ceramicznego.  Sk砤d i dzia砤nie: Aktywne biologicznie granulki laterytowe s idealnym siedliskiem do rozwoju po縴tecznych bakterii, któr ...

20,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Rataj BIOACTIV filter medium [1l] - aktywny zeolitowy wk砤d filtracyjnyKarel Rataj


Wk砤d filtracyjny BIOACTIV - naturalne medium filtracyjne na bazie zeolitu.  Sk砤d i dzia砤nie: Obni縜 st昕enie zwi眤ków azotu i zapobiega rozwojowi glonów w akwariach ogólnych.Uwalnia po縴teczne kationy potasu, magnezu i wapnia. Dzi阫i wewn阾rznym porom wk砤d posiad ...

20,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Wentylator AquaEL NANO CoolAquael


Miniaturowy cooler akwarystyczny NANOCOOL s硊縴 do ch硂dzenia wody w zestawach SHRIMPSET i NANO REEF, a tak縠 w ka縟ym innym akwarium s硂dkowodnym lub morskim. Zarówno krewetki s硂dkowodne jak i zwierz阾a morskie bardzo 糽e znosz zbyt wysok temperatur wody. W przypadku krewetek optim ...

86,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Pod硂縠 H.E.L.P. Advanced Soil PLANTS [8l] - granulat HELP do du縠j ilo禼i ro秎inAquaCenteR H.E.L.P.


H.E.L.P. Advanced Soil Opis pod硂縜 Profesjonalne japo駍kie pod硂縠 do zbiorników ro秎innych, w tym tak popularnych obecnie akwariów naturalnych. Ma posta czarnych granulek o 秗ednicy od 1 do 4 mm wyprodukowanych wy潮cznie z naturalnych, organicznych sk砤dników. Posiada w sw ...

139,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
VIMI Reminamin [250g] - mineralizator ROVIMI


Preparat do mineralizacji wody z filtra odwróconej osmozy (RO) lub DI (dejonizowanej) przeznaczony do uzdatniania wody do uprawy ro秎in wodnych.  Z dodatkiem aminokwasów i potasu.W sk砤dzie znajduj si dodatkowe ubstancje (m.in. aminokwasy) które zwi阫szaj odporno舵 ro秎i ...

39,00z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Seachem Stability [250ml] - szczepy bakteriiSeachem


To specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakterii, które szybko i skutecznie zaczynaj prowadzi proces filtracji biologicznej, co zapobiega najcz阺tszej przyczynie 秏ierci ryb, czyli „zespo硂wi nowego zbiornika”. Preparat zosta stworzony specjalnie dla akwariów morskich i ...

52,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
AZOO Protein Remover [500ml] - eliminuje b硂n z powierzchni wodyAZOO


AZOO PROTEIN REMOVER s硊縴 do bezpiecznego i szybkiego przywrócenia powierzchni wody do stany najwy縮zej czysto禼i i przejrzysto禼i. Preparat 潮czy cz眘teczki bia砮k i t硊szczy z powierzchni i powoduje p阫anie p阠herzyków piany. Cechy: Najwa縩iejsz cech preparatu jest nieszkodliw ...

53,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Femanga AlgenStop! General [250ml] - og髄ny preparat antyglonowyFemanga


Femanga Algen Stop General - skuteczny preparat antyglonowy. Opakowanie 250ml.Uwagi:W czasie kuracji nale縴 usun辨 z filtra w阦iel aktywny oraz wy潮czy lamp UV.Zalecany do stosowanie po ka縟orazowym leczeniu ryb w zbiorniku. Wspomaga wzrost ro秎in.W dawkach zalecanych przez producenta jest nieszko ...

34,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Szklana rurka wylotowa KIELICH [12/16mm]AquaGlass


Szklana rurka wylotowa typu lily pipe (o ksztalcie kielicha), przeznaczona na w笨 12/16mm Cechy produktu: nowoczesny, przezroczysty wygl眃, atrakcyjny design w komplecie zestaw prze紃oczystych przyssawek do mocowania rurek Wymiary: d硊go舵: 20cm szeroko舵: 16cm Nattec AquaGlass to ser ...

62,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 

ednia ocena produktu:

Napisz Recenzj


Dodana przez Karol Wybraniec

Nawozy bardzo dobrej jakosci, rosliny rosna i wygladaja fantastycznie, widac golym okiem, ze skladniki sa doskonale zbilansowane i dopasowane, cena jest przystepna i po przetestowaniu kilku firm drozszych i tanszych te nawozy sprawuja sie zdecydowanie najlepiej! Polecam!
5 z 5 Gwiazdek!

Dodana przez Godween

Naw髗 bardzo dobrze przyswajalny przez ro秎iny. Jest bezpieczny, wybacza b酬dy w dawkowaniu akwarysty, w sytuacji niewielkich odchyle od w砤禼iwej dawki. Ro秎iny pi阫nie na nim rosn. Ca砤 linia nawozowa jest przemy秎ana i dobrze zbilansowana, tak by niczego ro秎inom nie brakowa硂. Butelki posiadaj wygodny dozownik (1ml). Cena przyst阷na w por體naniu z alternatywnymi rozwi眤aniami. Du縴 plus to mo縧iwo舵 dokupienia 2-litrowych uzupe硁ie w do舵 atrakcyjnej cenie. Polecam.
5 z 5 Gwiazdek!
Darmowa wysy砶a w 24h
Oferujemy darmową wysyłkę Twojej paczki jeśli zamówienie przekroczy kwotę 499zł lub kupisz 10 roślin w koszyku lub in-vitro.

Produkty dost阷ne w magazynie wysy砤my
kurierem lub do paczkomatu w ci眊u 24h. Zam體ienia z硂縪ne do godziny 10:00 s nadawane jeszcze tego samego dnia.

Znaki akceptacji PayPal

Szybki odbi髍 osobisty w Krakowie


Zam體 na stronie i odbierz osobi禼ie w Krakowie nawet w ci眊u godziny od z硂縠nia zam體ienia.
Bogata oferta 200 gatunk體 ro秎in oraz ponad 15 000 produkt體 dost阷nych w magazynie do szybkiego odbioru w cenach internetowych.
Punkt odbior體: ul. M硑駍ka Boczna 5
Odbi髍 zam體ie od poniedzia砶u do pi眛ku: 10:00 - 18:00
Copyright © 2001-2021 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrze縪ne. Kopiowanie, rozpowszechnianie ca硂禼i lub fragment體 strony zabronione.