Kliknij aby przej舵 do strony g丑wnej sklepu roslinyakwariowe.pl

 • Wysy砶a w 24h


   Posiadamy ponad 15 000 produkt體 z opcj szybkiej wysy砶i kurierem lub do paczkomatu w ci眊u 24h.

   Mo縠sz je r體nie odebra osobi禼ie w Krakowie w dniu z硂縠nia zam體ienia po wcze秐iejszym zam體ieniu przez stron sklepu.

   Wy秝ietl produkty dost阷ne na magazynie


Wolisz odbi髍 osobisty w Krakowie?       Z丑 zam體ienie dzi i odbierz juv jutro w naszym magazynie przy ul. M硑駍kiej Bocznej 5 - czytaj wi阠ej

Zestawy CO2W zestawie
- 7%
Zestaw nawoz體 RATAJ - podstawowy dla akwarium ro秎innego [3x500ml]

+ kliknij na obrazku aby powi阫szy

Zestaw nawoz體 RATAJ - podstawowy dla akwarium ro秎innego [3x500ml]

Producent: Karel Rataj   Kod produktu: rat-main-500

85,00z
Cena poza zestawem: 91,50z
Kupujesz taniej o 7%

Koszt wysyłki:

11,99z - paczkomat 24/7 przedp砤ta
14,99z - kurier przedp砤ta
19,99z - kurier za pobraniem
Wysy砶a zagraniczna: dost阷na - czytaj wi阠ej

Odbiór osobisty: ul. M硑駍ka Boczna 5 w Krakowie - czytaj wi阠ej
(Dost阷ny)

Czas realizacji:

2-5 dni
+ -


Opis produktu

Zestaw nawozów do akwarium ro秎innego: Rataj BIOFLOR + MAKRON + COLOUR Fe+ w butelkach 500ml z wygodnym dozownikiem.

BIOFLOR - ogólny nawóz mikroelementowy z dodatkiem potasu i magnezu.

Sk砤d i dzia砤nie: Nawóz zawiera K, Mg i mikroelementy Fe, Mn, Cu, Zn, Mo.

Po podaniu dawki 1ml/2l wody uzyskuje si nast阷uj眂e st昕enia: K 2,2ppm, Mg 0,3 ppm, Fe 0,15ppm, Mn 0,08 ppm, Cu 0,002 ppm, Zn 0.003 ppm, Mo 0,003 ppm, B 0,002 ppm. Wszystkie substancje s prawid硂wo zbilansowane pod k眛em wymaga ro秎in wodnych. Gówn zalet nawozu jest zwi眤anie mikroelementów z naturalnymi chelatami, które s ekstrahowane z 12 gatunków zió i drzew. Zapobiega to nagromadzeniu nadmiarów pojedynczych sk砤dników, dzi阫i czemu nawóz nie ma negatywnego wp硑wu na równowag biologiczn akwarium.

Nawóz Rataj BIOFLOR zalecamy do stosowania jako nawóz podstawowy w akwariach ogólnych.

DAWKOWANIE:

 • W zbiornikach g阺to obsadzonych: codziennie 1ml/10l pojemno禼i akwarium.
 • W zbiornikach z mniejsz ilo禼i ro秎in lub dojrzewaj眂ych (do 3 miesi阠y od za硂縠nia): codziennie 1ml/20l pojemno禼i akwarium.
 • Zawsze, kiedy zawarto舵 Fe (縠laza) jest mniejsza, ni 0,3 mg/l. 
  Zawarto舵 Fe mo縩asprawdzi testem Rataj FERRIN.
 • W akwarium nale縴 przeprowadza cotygodniow, min. 30% podmian wody.
 • PH wody w akwarium nale縴 utrzymywa w przedziale 6,3 - 6,8 wed硊g TW (twardo禼iw阦lanowej) wody.
  Warto禼i te mo縩a uzyska aplikuj眂 CO2 lub u縴waj辨 preparatu Rataj ACIDON.
 • Skuteczno舵 nawo縠nia mo縩a znacznie zwi阫szy i wyd硊縴 wyci眊iem naturalnym Rataj CHELATIN.

 

MAKRON - Ogólny nawóz makroelementowy NPK z magnezem i 縠lazem.

Sk砤d i dzia砤nie: Makron zawiera Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg) oraz 縠lazo. Fosfor jest niezb阣nym pierwiastkiem zapewniaj眂ym prawid硂wy przyrost ro秎in. Objawami niedoboru fosforu u ro秎in wodnych s: spowolnienie wzrostu, gnicie 硂dyg nad substratem, ó砶ni阠ie i rozpad starszych li禼i. Po podaniu dawki 1ml/2l uzyskuje si nast阷uj眂e st昕enia: NO3 5,9 ppm, PO4 0,35 ppm, K 5,2 ppm, Mg 0,6 ppm, Fe DTPA 0,30 ppm, Fe EDDHA 0,08 ppm, MnEDTA 0,2 ppm, Zn 0,005 ppm, Cu 0,003 ppm, B 0,003 ppm, Mo 0,005 ppm.

Nadmiar fosforu (ponad 2 mg/l) równie mo縠 by szkodliwy. Blokuje wch砤nianie przez ro秎iny mikroelementów. Objawy obejmuj ó砶ni阠ie m硂dych li禼i, stagnacj wzrostu oraz gwa硉owny przyrost zielonych glonów. Aplikacja nawozu Rataj MAKRONjest wi阠 konieczna tylko wtedy, kiedy naprawd brakuje fosforu w akwarium. Sprawdzisz to za pomoc testu Rataj FOSKOL(zobacz akcesoria).

W zbiornikach g阺to obsadzonych ro秎inami z nawo縠niem CO2 i mocnym o秝ietleniem nawóz MAKRON mo縩a bez obaw podawa regularnie.

DAWKOWANIE:

 • W zbiornikach g阺to obsadzonych: codziennie 2ml/20l pojemno禼i akwarium.
 • W zbiornikach z mniejsz ilo禼i ro秎in lub dojrzewaj眂ych (do 3 miesi阠y od za硂縠nia): codziennie 1ml/20l pojemno禼i akwarium.
 • Zawsze, kiedy zawarto舵 P (fosforu) jest mniejsza ni 0,2 mg/l. Zawarto舵 fosforu mo縩a sprawdzi testem Rataj FOSKOL(zobacz akcesoria)
 • W akwarium nale縴 przeprowadza cotygodniow, min. 30% podmian wody.
 • Uwaga: Nawozu nie nale縴 aplikowa jednocze秐ie z preparatem BIOFLOR. Odst阷 pomi阣zy podaniem powinien wynosi przynajmniej 3-4 godziny. Dobrym rozwi眤aniem jest dawkowanie MAKRONU rano a BIOFLORU wieczorem.

 

COLOUR Fe+ - dodatkowy nawóz 縠lazowy z dodatkiem potasu i magnezu. 

Sk砤d i dzia砤nie: Preparat zawiera 縠lazo (Fe) w formie DTPA, potas (K) oraz magnez (Mg).

Po podaniu dawki 1ml/2l wody uzyskuje si nast阷uj眂e st昕enia: K 2,2 pppm, Mg 0,6 ppm, PO4 0,18 ppm, Fe DTPA 0,30 ppm, FE EDDHA 0,08 ppm, Mn 0,2 ppm, Cu 0,003 ppm, Zn 0,005 ppm, Mo 0,005 ppm, B 0,003 ppm. Fe i Mg s niezb阣ne dla prawid硂wej syntezy barwnika w li禼iach - chlorofilu. Potas pomaga ro秎inie w lepszym wykorzystaniu Fe i utrzymuje równowag jonów. 

Systematyczna aplikacja preparatu Colour Fe+, pozwala na znacz眂 popraw wybarwienia ro秎in.

DAWKOWANIE:

 • W zbiornikach g阺to obsadzonych: codziennie 1ml/10l pojemno禼i akwarium.
 • W zbiornikach z mniejsz ilo禼i ro秎in lub dojrzewaj眂ych (do 3 miesi阠y od za硂縠nia):codziennie 1ml/20l pojemno禼i akwarium.
 • Zawsze, kiedy zawarto舵 Fe (縠laza) jest mniejsza, ni 0,3 mg/l. Zawarto舵 Fe mo縩a sprawdzi testem FERRIN Rataj.
 • W akwarium nale縴 przeprowadza cotygodniow, min. 30% podmian wody.
 • Preparat mo縩a stosowa w mniejszych dawkach razem z nawozem Rataj BIOFLOR (np.wymiennie co drugi dzie).

Jedno naci秐i阠ie dozownika = 1ml
Pojemno舵 opakowania: 130ml 

Dost阷ne opakowania: 130ml, 500ml, 2000ml [uzupe硁ienie].

Przed u縴ciem wstrz眘n辨 !
Termin przydatno禼i: 2 lata od daty produkcji

Zalecane stosowanie nawozów Rataj:

Zestaw dla pocz眛kuj眂ych: BIOFLOR + MAKRON
Zestaw podstawowy dla akwarium ro秎innego: BIOFLOR + Makron + COLOUR Fe
Zestaw kompleksowy dla akwarium ro秎innego: BIOFLOR + Makron + COLOUR Fe + MOLYBDEN + MANGAN
Zestaw do wybarwiania ro秎in czerwonych: COLOUR Fe + MOLYBDEN + MANGAN

Sugerowane pod硂縠: granulat Rataj PROFI SOIL (zobacz akcesoria)Zestaw zawiera
Naw髗 Rataj BIOFLOR [500ml] - mikroelementy 1 x Naw髗 Rataj BIOFLOR [500ml] - mikroelementy  
Karel Rataj
 
  31,50z  
Naw髗 Rataj MAKRON NPK [500ml] - naw髗 makroelementowy 1 x Naw髗 Rataj MAKRON NPK [500ml] - naw髗 makroelementowy  
Karel Rataj
 
  28,50z  
Naw髗 Rataj COLOUR Fe+ [500ml] - naw髗 縠lazowy 1 x Naw髗 Rataj COLOUR Fe+ [500ml] - naw髗 縠lazowy  
Karel Rataj
 
  31,50z  

Suma cen wszystkich wymienionych produktów zakupionych oddzielnie (poza zestawem): 91,50z

Cena tego zestawu w promocji: 85,00z      Kupując ten zestaw oszczędzasz: 6,50zKlienci kupili r體ie

Zobacz tak縠
Zestaw nawoz體 RATAJ do biotopu Ameryki Po硊dniowej (czarne wody) [2x130m]Karel Rataj


Zestaw do nawo縠nia akwariów z biotopem Ameryki Po硊dniowej (czarne wody): Rataj BRUTUS+ CHELATIN w butelkach 130ml z wygodnym dozownikiem. BRUTUS - mikroelementy z potasem i magnezem wzmocnione hu ...czytaj wi阠ej


24,00z

Wysy砶a w 24h

w magazynie
w Krakowie

Do Koszyka
 
Zestaw nawoz體 RATAJ do biotopu Ameryki Po硊dniowej (czarne wody) [2x500m]Karel Rataj


Zestaw do nawo縠nia akwariów z biotopem Ameryki Po硊dniowej (czarne wody): Rataj BRUTUS+ CHELATIN w butelkach 500ml z wygodnym dozownikiem. BRUTUS - mikroelementy z potasem i magnezem wzmocnione hu ...czytaj wi阠ej


59,00z

Wysy砶a w 24h

w magazynie
w Krakowie

Do Koszyka
 
VIMI zestaw nawoz體 do akwarium LOW-TECHVIMI


Zestaw nawozów do akwarium LOW TECH ze s砤bym o秝ietleniem (max 0.3W w 秝ietlówkach), bez dozowania CO2 i z ma硂 wymagaj眂ymi ro秎inami.  W sk砤d zestawu wchodz: 1) Nawóz VIMI Micro ...czytaj wi阠ej

Produkt polecany


79,99z

Wysy砶a w 24h

w magazynie
w Krakowie

Do Koszyka
 
Zestaw nawoz體 Aqua-Art do wody z RO (4x500ml)Aqua-Art


Zestaw nawozów firmy Aqua Art wraz z mineralizatorem do prowadzenia akwarium ro秎innego na wodzie z filtra odwróconej osmozy (RO). Sk砤d zestawu: Planta Gainer PRO Macro 500ml Planta Gainer M ...czytaj wi阠ej


99,99z

Wysy砶a w 24h

w magazynie
w Krakowie

Do Koszyka
 
Zestaw nawoz體 Easy-life [5x250ml]Easy-life


Zestaw nawozów Easy-life do akwarium ro秎innego - 5 preparatów o pojemno禼i 250ml. ...czytaj wi阠ej

Produkt polecany


125,00z

Wysy砶a w 24h

w magazynie
w Krakowie

Do Koszyka
 
Zestaw nawoz體 Easy-life (NO3+PO4+EasyCarbo)Easy-life


Zestaw nawozów firmy Easy-life do g阺to zaro秐i阾ego akwarium: Nitro [500ml] Fosfo [500ml] EasyCarbo [1000ml] Zawiera w sk砤dzie makroelementy: Azot, Fosfor. Potas, W阦iel (w ...czytaj wi阠ej


160,00z

Wysy砶a w 24h

w magazynie
w Krakowie

Do Koszyka
 
Zestaw nawoz體 FERKA [4x250ml]Ferka


Zestaw nowozów Ferka do akwariów roslinnych. Wersja w mniejszych opakowaniach.Nawozy ferka s jednymi z najwydajniejszych na rynku. Dzienne dozowanie to jedynie 1ml na 100l wody w akwarium. Zesta ...czytaj wi阠ej


167,50z

Wysy砶a w 24h

w magazynie
w Krakowie

Do Koszyka
 

Nasze bestsellery


Naw髗 Rataj COLOUR Fe+ [uzupe硁ienie 2000ml] - naw髗 縠lazowyKarel Rataj


COLOUR Fe+ - dodatkowy nawóz 縠lazowy z dodatkiem potasu i magnezu. Uzupe硁ienie do opakowa 130 i 500ml. Sk砤d i dzia砤nie: Preparat zawiera 縠lazo (Fe) w formie DTPA, potas (K) oraz magnez (Mg). Po podaniu dawki 1ml/2l wody uzyskuje si nast阷uj眂e st昕enia: K 2,2 pppm, Mg 0,6 pp ...

100,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naw髗 Rataj BIOFLOR [uzupe硁ienie 2000ml] - mikroelementyKarel Rataj


BIOFLOR - ogólny nawóz mikroelementowy z dodatkiem potasu i magnezu. Uzupe硁ienie do opakowa 130 i 500ml.  Sk砤d i dzia砤nie: Nawóz zawiera K, Mg i mikroelementy Fe, Mn, Cu, Zn, Mo.Po podaniu dawki 1ml/2l wody uzyskuje si nast阷uj眂e st昕enia: K 2,2ppm, Mg 0,3 ppm, ...

100,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naw髗 Rataj MAKRON NPK [uzupe硁ienie 2000ml - naw髗 makroelementowyKarel Rataj


MAKRON - Ogólny nawóz makroelementowy NPK z magnezem i 縠lazem. Uzupe硁ienie do opakowa 130 i 500ml.  Sk砤d i dzia砤nie: Makron zawiera Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg) oraz 縠lazo. Fosfor jest niezb阣nym pierwiastkiem zapewniaj眂ym prawid硂wy przyrost ro秎in. Objaw ...

67,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Pod硂縠 Rataj PROFI SOIL [8l]Karel Rataj


Rataj PROFI SOIL - drobnoziarniste pod硂縠 granulowane na bazie gliny o porowato禼i wewn阾rznej 65%.Kolor: ciemnobr眤owyGranulacja: 1-4mmOpakowanie: 8 litrówWaga: oko硂 5kgSk砤d:wysoko porowaty spiek gliny uwalniaj眂y do s硊pa wody 縠lazo i manganCechy pod硂縜:1. Bioaktywne - wysoka poro ...

43,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Pod硂縠 Rataj Profi Soil [2l]Karel Rataj


Rataj PROFI SOIL - drobnoziarniste pod硂縠 granulowane na bazie gliny o porowato禼i wewn阾rznej 65%.Kolor: ciemnobr眤owyGranulacja: 1-4mmWaga: oko硂 5kgSk砤d:wysoko porowaty spiek gliny uwalniaj眂y do s硊pa wody 縠lazo i manganCechy pod硂縜:1. Bioaktywne - wysoka porowato舵 pod硂縜 stanowi obsz ...

15,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Substrat Karel Rataj Stare Dno [2l] - substrat pod縲irowyKarel Rataj


Substrat nawozowy do umieszczenia pod 縲irem.Sk砤d i dzia砤nie: piasek kwarcowy oraz z硂縠 mineralne uwalniaj眂e 縠lazo w formie przyswajalnej dla ro秎in. Z硂縠 wzbogacone zosta硂 zarodnikami po縴tecznych bakterii, które w standardowym akwarium rozwijaj si dopiero po kilku tygodni ...

24,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naturalny piasek 0.1-0.3mm [2kg] - 秐ie縩obia硑 0/0Adamus


ie縪 p硊kany piasek, idealny na pla筷 w akwarium ro秎innym. W砤禼iwo禼i: Nie barwi wody Nie wp硑wa na parametry wody Granulacja: 0.1-0.3mm Piasek osi眊a jasny kolor po zmoczeniu go wod Opakowanie: 2kg ...

7,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
ANTYGLON RASOBIJEC [500ml] - profilaktyka przeciw glonomKarel Rataj


Preparat glonobójczy pobudzaj眂y mechanizmy obronne ro秎in Sk砤d i dzia砤nie: odek zawiera Mo, Mg, hormony ro秎inne i witaminy. Jego dzia砤niejest wtórne i polega na pobudzeniu ro秎in i mikrobów w akwarium. Aplikacja zwi阫sza intensywno舵 wydzielania przez ro秎iny naturalnych ...

31,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
ALGAE DESTRUCT [130ml] - 秗odek na sinice i glony p阣zelkowate.Karel Rataj


ALGAE DESTRUCT - st昕ony 秗odek zwalczaj眂y sinice i glony p阣zelkowateSk砤d i dzia砤nie: Barwnik akrydynowy o dzia砤niu antyseptycznym i bakteriostatycznym. AlgaeDestruct przeznaczony jest do zwalczania tzw. glonów p阣zelkowatych (Compsopogom, Audouinella) i sinic (Cyanophyta). Preparat jest ...

19,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Test Rataj KARBON - test na KH (twardo舵 w阦lanow)Karel Rataj


KARBON - test na twardo舵 w阦lanow (KH).  ZALECENIA:Korzystna twardo舵 w阦lanowa w akwarium ro秎innym to 4-5dKH.Je縠li twardo舵 w阦lanowa w akwarium jest mniejsza, ni 2 dKH, nale縴 u縴 preparatu Rataj STABILAN: 10ml/20l wody w akwarium. Taka dawka podniesie KH wody o 1-2 dKH. Obj阾o舵: 20m ...

21,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Rataj HUMIN filter medium [1l] - wk砤d filtracyjny z torfem granulowanymKarel Rataj


HUMIN - wysokiej jako禼i torf granulowany w wydajnym opakowaniu 1l Posiada o wiele wi阫sz wydajno舵 od zwyk砮go torfu wóknistego.Sk砤d i dzia砤nie:  Wk砤d wykazuje naturalne w砤禼iwo禼i obni縜nia pH wody w akwarium. Poprzez uwalnianie kwasów humusowych zwi阫sza odporno舵 ry ...

19,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Rataj AQUACLAY filter medium [1l] - wk砤d filtracyjny na bazie laterytuKarel Rataj


Wk砤d filtracyjny AQUACLAY na bazie laterytu.Zmniejsza st昕enie zwi眤ków organicznych w wodzie. Naturalny i wydajniejszy zamiennik wk砤du ceramicznego.  Sk砤d i dzia砤nie: Aktywne biologicznie granulki laterytowe s idealnym siedliskiem do rozwoju po縴tecznych bakterii, któr ...

20,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Rataj BIOACTIV filter medium [1l] - aktywny zeolitowy wk砤d filtracyjnyKarel Rataj


Wk砤d filtracyjny BIOACTIV - naturalne medium filtracyjne na bazie zeolitu.  Sk砤d i dzia砤nie: Obni縜 st昕enie zwi眤ków azotu i zapobiega rozwojowi glonów w akwariach ogólnych.Uwalnia po縴teczne kationy potasu, magnezu i wapnia. Dzi阫i wewn阾rznym porom wk砤d posiad ...

20,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Butla CO2 5l [55cm] - fabrycznie nowa (pe硁a)AquaGlass


Butla CO2 do nawo縠nia dwutlenkiem w阦la o pojemno禼i 5l. Zbiorniki te s ca砶owicie nowe, produkowane na specjalnie zamówienie naszej firmy, ze szczególnym uwzgl阣nieniem potrzeb akwarystów (butla zgrabna, niska), która bez problemu znajdzie miejsce w szafce pod akwarium ...

269,00z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Aquael Filtr Turbo 1000 (N)Aquael


Filtr wewn阾rzny do akwarium o pojemno禼i od 150-200l.Dost阷ne s cztery modele TURBO 500, 1000, 1500 i 2000 (liczby te okre秎aj maksymaln wydajno舵 danego modelu w l/h). W porównaniu do swych poprzedników, odznaczaj si wi阫sz wydajno禼i w stosunku do swojej mocy. Jest to rezulta ...

122,50z
poka opis »
Do Koszyka
 
Zaw髍 kulowy na w笨 16/22mm WK (czerwony) - wciskanyDeep Aqua


Zawór kulowy na w笨 o rozmiarze 16/22. Dzi阫i niemu mo縠my w 砤twy sposób zatrzyma dop硑w oraz odp硑w wody z filtra lub korzystaj眂 z p硑nnej regulacji ogranicza jej przep硑w. Zaworek ten jest szczególnie przydatny podczas korzystania z dodatkowy urz眃ze takich jak grza砶 ...

16,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naw髗 Easy-life Fosfo [250ml] - fosforEasy-life


Wydajny nawóz zawieraj眂y fosforany (PO4). Nie zawiera zwi眤ków azotu (NO3). W przypadku potrzeby dodatkowej suplementacji azotem zalecamy nawóz Easy-Life Nitro aby dostarczy obu najwa縩iejszych makroelementów dla ro秎in (czyli azotu i fosforu) oraz dodat ...

25,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
JBL Proclean aqua [250ml] - spray do czyszczenia szyb z kamieniaJBL


odek do czyszczenia szyb i akcesoriów z osadów kamienia (w阦lanu wapnia). Bezpieczny biologicznie praparat do czyszczenia szyb zewn阾rznych akwarium, z pompk rozpylaj眂. Niebezpieczne s domowe preparaty czyszcz眂e, które co prawda mog usun辨 pozosta硂禼i wapienne, ale s ...

19,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naturalny 縲ir kwarcowy 1-2 mm [1.8kg/1.2l] - 1Adamus


Jasny naturalny, drobny 縲ir kwarcowy do akwarium o pojemno禼i do 150l. Cechy: nie wp硑wa na parametry wody idealny do akwariów biotopowych 秝ietny do mniejszych akwariów ro秎innych owalny kszta硉 nie kaleczy ryb i krewetek Zalecamy u縴wanie do obsypania fragmentów akw ...

8,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naw髗 Rataj CO2 VITAL [500ml] - w阦iel w p硑nieKarel Rataj


Rataj CO2 Vital - w阦iel w p硑nie (zamiennik Easy-Carbo) Sk砤d i dzia砤nie: CO2 Vital zawiera organiczne zwi眤ki w阦la b阣眂e 紃ód砮m CO2. Regularne stosowanie poprawia wzrost i wybarwienie ro秎in wodnych. Dodatkowa substancja aktywna hamuje rozwój glonów. odek zaleca ...

42,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 

ednia ocena produktu:

Napisz Recenzj


Dodana przez Karol Wybraniec

Nawozy bardzo dobrej jakosci, rosliny rosna i wygladaja fantastycznie, widac golym okiem, ze skladniki sa doskonale zbilansowane i dopasowane, cena jest przystepna i po przetestowaniu kilku firm drozszych i tanszych te nawozy sprawuja sie zdecydowanie najlepiej! Polecam!
5 z 5 Gwiazdek!

Dodana przez Godween

Naw髗 bardzo dobrze przyswajalny przez ro秎iny. Jest bezpieczny, wybacza b酬dy w dawkowaniu akwarysty, w sytuacji niewielkich odchyle od w砤禼iwej dawki. Ro秎iny pi阫nie na nim rosn. Ca砤 linia nawozowa jest przemy秎ana i dobrze zbilansowana, tak by niczego ro秎inom nie brakowa硂. Butelki posiadaj wygodny dozownik (1ml). Cena przyst阷na w por體naniu z alternatywnymi rozwi眤aniami. Du縴 plus to mo縧iwo舵 dokupienia 2-litrowych uzupe硁ie w do舵 atrakcyjnej cenie. Polecam.
5 z 5 Gwiazdek!
Darmowa wysy砶a w 24h
Oferujemy darmową wysyłkę Twojej paczki jeśli zamówienie przekroczy kwotę 499zł lub kupisz 10 roślin w koszyku lub in-vitro.

Produkty dost阷ne w magazynie wysy砤my
kurierem lub do paczkomatu w ci眊u 24h. Zam體ienia z硂縪ne do godziny 10:00 s nadawane jeszcze tego samego dnia.

Znaki akceptacji PayPal

Szybki odbi髍 osobisty w Krakowie


Zam體 na stronie i odbierz osobi禼ie w Krakowie nawet w ci眊u godziny od z硂縠nia zam體ienia.
Bogata oferta 200 gatunk體 ro秎in oraz ponad 15 000 produkt體 dost阷nych w magazynie do szybkiego odbioru w cenach internetowych.
Punkt odbior體: ul. M硑駍ka Boczna 5
Odbi髍 zam體ie od poniedzia砶u do pi眛ku: 10:00 - 18:00
Copyright © 2001-2021 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrze縪ne. Kopiowanie, rozpowszechnianie ca硂禼i lub fragment體 strony zabronione.